Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Công bố thông tin

Công bố thông tin

--
29
Thg11
2022

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Cảng Sài Gòn.

Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
22
Thg11
2022

Công bó thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty CP KT-TM DV Cảng Sài Gòn tháng 11 - 2022

Công bó thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn và Công ty CP KT-TM DV Cảng Sài Gòn tháng 11 - 2022
Xem chi tiết
bởi : admin
3
Thg11
2022

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến - Tờ trình - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ)

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến - Tờ trình - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ)
Xem chi tiết
bởi : admin
12
Thg10
2022

Công bố thông tin về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Công bố thông tin về việc Tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
Xem chi tiết
bởi : admin
16
Thg9
2022

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và công ty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
15
Thg9
2022

Công bố thông tin về việc Thông báo miễn nhiệm người nội bộ

Công bố thông tin về việc Thông báo miễn nhiệm phụ trách nhiệm quản trị công ty.
Xem chi tiết
bởi : admin
1
Thg8
2022

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn với TT GDNN KTNVSG THUOC CONG TY CP KTTMDV CSG.

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng giữa Công ty CP Cảng Sài Gòn với TT GDNN KTNVSG THUOC CONG TY CP KTTMDV CSG.
Xem chi tiết
bởi : admin
29
Thg7
2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg7
2022

Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và TT GDNN KTNV SG thuộc Công ty CP KTTMDV Cảng Sài Gòn.

Ký kết hợp đồng, giao dịch giữa công ty CP Cảng Sài Gòn và TT GDNN KTNV SG thuộc Công ty CP KTTMDV Cảng Sài Gòn.
Xem chi tiết
bởi : admin
27
Thg7
2022

Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022.

Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét các báo cáo tài chính năm 2022.
Xem chi tiết
bởi : admin
Đầu « TrướcTrang:1 2 3 4 5Sau » Cuối