Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Lai dắt - Cứu hộ hàng hải

Lai dắt - Cứu hộ hàng hải


Lai dắt tàu biển, cứu hộ hàng hải

Xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng
Quản lý, khai thác, cho thuê phương tiện vận tải thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải 
Sửa chữa phương tiện thủy, bộ và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải
Các ngành nghề kinh doanh khác theo phân cấp của Cảng Sài Gòn.
Cùng với Cảng Sài Gòn xí nghiệp Lai Dắt Tàu Biển là một xí nghiệp có năng lực lớn, với truyền thống và kinh nghiệm phục vụ trong công tác lai dắt tàu biển, không ngừng phát triển lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu phục vụ chất lượng, an toàn và chuyên nghiệp ngày càng cao. Với đội tàu gần 20 chiếc, bao gồm: tàu lai đi biển, tàu lai phục vụ tàu ra vào cảng, cano buộc mở dây, cần cẩu B100T. Đội ngủ cán bộ thuyền viên luôn tận tâm, nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ lai dắt 24/7 bao gồm: lai dắt biển, cứu hộ, phục vụ công tác thăm dò và khai thác dầu khí, cẩu các mã hàng siêu trường, siêu trọng, phục vụ hỗ trợ các tàu ra vào cảng tại khu vực cảng TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu và các khu vực khác khi có nhu cầu.

Xem chi tiết