Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Giới thiệu

Giới thiệu

Xí nghiệp Xây Dựng Công Trình Cảng

Xí nghiệp Xây Dựng Công Trình Cảng là một Chi nhánh của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn – Tổng Công Ty Hàng Hải Việt Nam

Tên chính thức: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN - XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢNG 
Tên giao dịch tiếng Anh: SAIGONPORT/ MARINE WORKS CONSTRUCTION COMPANY
Viết tắt: SPMACON 
Trụ sở: 4-5 Trương Đình Hợi , Phường 18, Quận 4, TP.HCM

Văn phòng: 1-5 Ngô Thị Nhạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại: 028.3940.5058
Fax: 84.8 – 9404692
Email: spmacon@saigonport.vn Website: http://www.congtrinhcang.vn


 
Lĩnh vực hoạt động chính:


  • Thi công các loại công trình: Công trình thủy, công trình dân dụng và công nghiệp, Công trình giao thông, xây dựng cơ bản và các loại công trình khác.
  • Sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình thủy công (cầu cống, triền đà, ụ tàu, cầu cảng, bến tàu, bến phao, kè và kè chắn sóng)
  • San lấp mặt bằng, nạo vét.
  • Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng
  • Kinh doanh bất động sản; tư vấn xây dựng;
  • Xây dựng hệ thống cầu đường, thủy lợi, cấp thoát nước.

Năng lực lao động

1. Lao động gián tiếp: 35 người

a. Khối văn phòng: 25 người

Kỹ sư xây dựng 

: 6 người.

Chuyên viên 

: 10 người.

Kỹ sư cầu đường  

: 1 người.

Kỹ sư máy                                  

 

: 1 người.

Văn thư, phục vụ, bảo vệ, thủ kho

: 10 người.

Kiến trúc sư                 

 

: 1 người.

Kỹ sư trắc địa    

: 2 người.

Kỹ sư thủy lợi      

: 1 người.

Trung cấp kỹ thuật     

: 2 người.
Cán sự                                               
: 3 người.b. Các đội thi công: 10 người

Kỹ sư xây dựng                                 : 4 người.
Trung cấp kỹ thuật : 4 người
Kỹ sư cầu đường                               : 2 người.
Kỹ sư cầu cảng              : 2 người.

 
2.Lao động trực tiếp bao gồm các ngành thợ: 13 người

Mộc, nề, sắt, hàn, sơn vôi, điện nước : 8 người.
Lái cẩu, lái xe chuyên dùng, thủy thủ    : 5 người.

3. Lao động thời vụ:

Tùy theo khối lượng công việc thi công sẽ thay đổi nhân lực cụ thể từng giai đoạn, bình quân lao động thời vụ năm 2020:  45 người/tháng.