Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

CẢNG SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AN NINH CẢNG BIỂN NĂM 2021

CẢNG SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AN NINH CẢNG BIỂN NĂM 2021

22
Thg10
2021

CẢNG SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AN NINH CẢNG BIỂN NĂM 2021

Thực hiện theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch An ninh cảng biển (ANCB) của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (Cảng Sài Gòn) đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt, trên cơ sở thống nhất với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, ngày 08/10/2021 Cảng Sài Gòn chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có liên quan tổ chức Hội nghị Đánh giá nội bộ ANCB, chuẩn bị cho thủ tục Xác nhận hàng năm Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển tại các bến cảng và hệ thống các bến phao thuộc Cảng Sài Gòn.

Đồng chí Phạm Văn Bính (đứng) – Trưởng phòng An toàn an ninh hàng hải - Cảng vụ Hàng hải TP.HCM tại Hội nghị Đánh giá nội bộ an ninh cảng biển tại Cảng Sài Gòn.

Các cơ quan quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn hoạt động của Cảng Sài Gòn tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện các đơn vị Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM; Đồn Biên phòng Thạnh An; các Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng: Tân Thuận, Khánh Hội, Phú Mỹ, Thiềng Liềng; Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 3; Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM; Phòng Cảnh sát đường thủy – Công an TP.HCM; Công an Quận 4, Quận 7; Đội Cảnh sát PCCC Quận 4, Quận 7; Công an các phường: 12, 13, 18 và Tân Thuận Đông cùng Phòng Tổng hợp Cảng Sài Gòn và Ban An ninh cảng biển các đơn vị chi nhánh của Cảng Sài Gòn: Cảng Tân Thuận, Cảng Hiệp Phước và Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn.

 Đại diện Ban An ninh cảng biển Cảng Sài Gòn báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch An ninh cảng biển năm 2021

Tại Hội nghị, đại diện Ban An ninh cảng biển Cảng Sài Gòn báo cáo tổng kết một năm triển khai thực hiện Kế hoạch An ninh cảng biển, trong đó có đầu tư trang thiết bị giám sát an ninh; lực lượng, công cụ, phương tiện bảo vệ an ninh; tổ chức thực tập kết nối thông tin an ninh hàng hải với Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải – Cục Hàng hải Việt Nam; diễn tập tình huống an ninh cảng biển trên sa bàn tại các bến cảng trực thuộc Cảng Sài Gòn; công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát người và phương tiện ra vào địa bàn Cảng nhằm đảm bảo an ninh trật tự cũng như phòng chống dịch bệnh Covid-19; việc phối hợp giữa Ban An ninh cảng biển các đơn vị thành viên với Ban An ninh cảng biển Cảng Sài Gòn; công tác phối hợp giữa Ban An ninh cảng biển Cảng Sài Gòn với các cơ quan quản lý an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn như: Biên phòng cửa khẩu, Hải quan, Công an và Cảng vụ Hàng hải TP.HCM trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cảng, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.


 

Diễn tập tình huống an ninh cảng biển trên sa bàn theo Kế hoạch An ninh cảng biển tại Bến cảng Hành khách tàu biển – Trung tâm Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn.

Trong năm 2021, Cảng Sài Gòn và các cảng trực thuộc thực hiện đầy đủ các chương trình, nội dung huấn luyện, diễn tập nhằm nâng cao nhận thức về an ninh, nhận diện nguy cơ an ninh, sử dụng bảo quản trang thiết bị an ninh cũng như một số kỹ năng xử lý thông tin, bảo vệ khu vực hạn chế, kiểm soát đám đông khi xuất hiện các nguy cơ an ninh cho các cán bộ an ninh, chiến sỹ tại các bến cảng.

Các cơ quan quản lý về an ninh chính trị, trật tự xã hội tại cảng biển, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao đã tham gia đóng góp ý kiến đánh giá. Trong đó, tập trung vào việc cập nhật các kênh thông tin, công tác xử lý thông tin cũng như công tác phối hợp xử lý các vụ việc cụ thể nhằm tăng cường an ninh chính trị, trật tự xã hội tại các bến cảng thuộc Cảng Sài Gòn, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ an ninh phát sinh nhất là trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Các cán bộ đại diện các đơn vị Phòng Tổng hợp, Ban An ninh cảng biển Cảng Sài Gòn, Ban An ninh cảng biển các đơn vị trực thuộc tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan nhằm cập nhật bổ sung và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội tại khu vực trong thời gian tới.

 

bởi : admin

Bình luận