Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn
SaiGon Port Joint stock Company
Alternate Text

Thông báo về việc giải quyết số cổ phần đăng ký mua thêm khi Cảng Sài Gòn cổ phần hóa của người lao động có thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm trở xuống kể từ ngày 01/01/2015.

Thông báo về việc giải quyết số cổ phần đăng ký mua thêm khi Cảng Sài Gòn cổ phần hóa của người lao động có thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm trở xuống kể từ ngày 01/01/2015.

22
Thg2
2021

Thông báo về việc giải quyết số cổ phần đăng ký mua thêm khi Cảng Sài Gòn cổ phần hóa của người lao động có thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm trở xuống kể từ ngày 01/01/2015.

bởi : admin

Bình luận